Πέμπτη, 30 Απριλίου 2009

Μεσαιωνικός Ναός Αγ. Νικολάου, Κάτω Αμπελόκηποι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

5η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ

24.07.2002

      Σύμφωνα με τα σωζόμενα στοιχεία, πρόκειται για μονόχωρο ναό με ημικυλινδρική αψίδα, στην οποία ανοίγεται στενή φωτιστική θυρίδα. Είναι κτισμένος με αργολιθοδομή στην οποία παρεμβάλλονται άφθονα θραύσματα πλινθών και κεραμιδιών. Το κτίσμα διατηρείται αποσπασματικά, με αποτέλεσμα την απουσία στοιχείων που να τεκμηριώνουν με ασφάλεια την αρχική μορφή της στέγασης του. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοιχοποιία στο νότιο τμήμα της αψίδας, η οποία φαίνεται ότι διέθετε περισσότερο επιμελημένη κατασκευή, αφού πλίνθοι είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε να δημιουργούνται δύο επάλληλες οριζόντιες στρώσεις. 
      Μια πρώτη προσέγγιση τοποθετεί την ανέγερση του κτίσματος με βάση τη μορφή και την τοιχοποιία του κατά τη διάρκεια της οθωμανικής περιόδους, χωρίς όμως να αποκλείεται και προγενέστερη χρονολόγηση του. Μια περισσότερο συγκεκριμένη χρονική τοποθέτηση προϋποθέτει ανασκαφική έρευνα, την οποία η Εφορία μας αδυνατεί να εντάξει στο προσεχές πρόγραμμα δράσης της.
      Ο ναός προστατεύεται από τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 ως κτίσμα προγενέστερο του 1830. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 40 του παραπάνω νόμου, η συντήρηση του μνημείου προϋποθέτει τη σύνταξη τεκμηριωμένης μελέτης από διπλωματούχο μηχανικό, η οποία και θα τύχει των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. 
      Επίσης, την έγκριση της Υπηρεσίας μας πρέπει να έχει οποιαδήποτε επέμβαση στο περιβάλλοντα χώρο του ναού. Επισημαίνεται ότι πρέπει να αποκλειστεί εξ αρχής η ανακατασκευή του μνημείου, εφόσον ελλείπει το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών του στοιχείων, διότι θα λειτουργήσει εις βάρος της αυθεντικότητας του μνημείου.  
      Τέλος, η υπόδειξη του ναού αποτελεί σημαντική συμβολή στην τοπογραφία της περιοχής των Κάτω Αμπελοκήπων, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό μνημείο προγενέστερο της ίδρυσης του νέου ελληνικού κράτους. 

Η Διεύθύντρια
Αιμιλία Μπακούρου
Αρχαιολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια: