Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αμπελοκήπων: Μελέτη Αποκατάστασης

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19.11.2015
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 161/15/CAC/ΔΣ 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Image 
του κτιρίου και ο έλεγχος με μη καταστροφικές μεθόδους των μηχανικών χαρακτηριστικών της οικοδομής (εξειδικευμένες κρουσιμετρήσεις)  
  
  1. Αρχικά θα γίνει διερεύνηση του ΄τυπου της θεμελιοδομής-συστήματος πεδίλων. Θα διερευνηθεί δηλαδή ο τύποςς της θεμελιοδομής και του συστήματος μεταφοράς των φορτίων και των σεισμικών εντάσεων από την ανωδομή στα θεμέλια.  
Επιβάλεται να διανοιγούν 2 αντιδιαμετρικά πέδιλα δια εκσκαφής ώστε να εντοπιστεί η ακριβής λεπτομέρεια της κατασκευής τους.  
Στα πέδιλα θα γίνει επικάλυψη με gunite και θα τοποθετηθούν ντίζες  
  
  1. Δημιουργία συστήματος αποκατάστασης της αποδιοργανωμένης-διαλυμένης τοιχοδομής.  
Εξωτερικά θα γίνει καθαίρεση των αρμών και μέσω σωληνίσκων που θα ποθετηθούν στο σώμα της λιθοδομής θα εισγχωρήσει κονίαμα ρητίνης. Μετά την πάροδο 6-ημερών θα ακολουθήσει εισπίεση ρητινούχο τσιμεντοκονιάματος.  
Εσωτερικά η λιθοδομή θα οπλιστεί με σίδερα Φ12/16 και με 2 δομικά πλέγματα Τ139. Θα δημιουργηθούν αγκύρια πάκτωσης επί των οποίων θα δεθεί ο οπλισμός. Δημιουργούμε κατακόρυφες ΄΄φωλιές΄΄ στην τοιχοδομή εντός των οποίων θα τοποθετηθεί δέσμη 6 ράβδων Φ6 που θα δεθούν καταλλήλως με βλήτρα πακτωμένα στον τοίχο. Επί των βλήτρων δένουμε ττις ράβδους Φ6 ως αναμονές με στόχο την επίτευξη τέλειας λειτουργίας της υφιστάμενης λιθοδομής με τον μανδύα guniteΜετά την επίτευξη των απαραίτητων αντοχών και τη σκλήρυνση του gunite ξεκινάει η διαδικασία από την εξωτερική πλευρά εφόσον είναι επιθυμητό.

ΑΜΟΙΒΕΣ  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ  
Η αμοιβή για τις εργασίες της παραγράφου 1 ανέρχεται στα …………………………2250€  
  
Η αμοιβή για τις εργασίες της παραγράφου 2 ανέρχεται στα…………………430€/πέδιλο  
  
Η αμοιβή των εργασιών της παραγράφου 3 δεν καθίσταται δυνατό να καθοριστεί καθώς εξαρτάται άμεσα από τα αποτελέσματα των προηγούμενων εργασιών.   

Δεν υπάρχουν σχόλια: