Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Παραδοσιακοί Νερόμυλοι στην περιοχή των Κάτω Αμπελοκήπων (Περιοδικό Flash Μεσσηνίας, Ιανουάριος 2016)Κατόψεις των δύο επιπέδων ενός τυπικού υδρόμυλου της περιοχής
Προτεινόμενο Μονοπάτι

Δεν υπάρχουν σχόλια: