Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Τριγωνομετρικό Σημείο Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, Κάτω Αμπελόκηποι

Θέση "Βίγλα",  Κάτω Αμπελόκηποι
      Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού ιδρύθηκε το 1889. Τη βάση της οργάνωσής της, την έθεσε αποστολή Αυστριακών αξιωματικών τους οποίους είχε καλέσει προς τούτο η κυβέρνηση Τρικούπη. Εκείνο που κυρίως ενδιέφερε την τότε κυβέρνηση ήταν η σύνταξη κτηματολογίου ώστε να μη ζημιώνεται η κρατική οικονομία.  Ωστόσο, ο αριθμός των διατιθέμενων αξιωματικών δεν ήταν επαρκής και η συγκροτηθείσα Γεωδαιτική Αποστολή, ασχολήθηκε μόνον με τοπογραφικές και χαρτογραφικές εργασίες και όχι με κτηματολογικές.Κατά τη Γερμανική κατοχή 1940-1944 η ΓΥΣ λειτουργούσε κάτω από το στρατιωτικό έλεγχο των δυνάμεων κατοχής. Τον Οκτώβριο του 1944 οι Γερμανικές δυνάμεις κατοχής (613η Τοπογραφική Μηχανοκίνητη Μονάδα) αποχώρησαν από την Ελλάδα παίρνοντας μαζί τον τεχνικό εξοπλισμό και μέρος του αρχείου της.
      Στη δεκαετία του 1960 η ΓΥΣ προχώρησε στο έργο της «Χαρτογράφησης της Ελλάδας». Το έργο αυτό του Υπουργείου Συντονισμού, κατέληξε στην αποτύπωση της χώρας σε κλ. 1:5.000.Τα τριγωνομετρικά σημεία που βρίσκονται στις κορυφές βουνών ή λόφων, επισημαίνονται με βάθρα από σκυρόδεμα, ύψους περίπου 1.10-1.20μ. και διαμέτρου περίπου 0.40 μΔεν υπάρχουν σχόλια: