Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Η Ιστορία των ελληνικών ταχυδρομείων

      Η ταχυδρομική υπηρεσία αποτέλεσε μέριμνα του ελληνικού κράτους, προτού καν αυτό ιδρυθεί, αφού οι πρώτες πέντε «ταχυδρομικές επιστασίες» ιδρύθηκαν το 1828,με προεδρικό διάταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια και επί Όθωνα εντάχθηκαν ως τμήμα στην Γραμματεία - δηλαδή το υπουργείο - Εσωτερικών.
       Παράλληλα, ανεξάρτητο τμήμα αποτελούσε από το 1859 και η τηλεγραφική υπηρεσία, μέχρι το 1887, όταν κι ενώθηκε με την ταχυδρομική υπηρεσία, αποτελώντας την «Γενική Διεύθυνση των Ταχυδρομείων και των Τηλεγράφων». Στην ίδια διεύθυνση εντάχθηκε το 1894 και η τηλεφωνική υπηρεσία του Ελληνικού κράτους, το οποίο δύο χρόνια πριν είχε κατοχυρώσει το μονοπώλιο στις επικοινωνίες.
    Το 1914 η διεύθυνση ΤΤΤ (Ταχυδρομείων, Τηλεγραφίας και Τηλεφωνίας) εντάχθηκε στο νεοσύστατο υπουργείο Συγκοινωνιών - τον «πρόγονο» του σημερινού υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων- επί της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου, αποτελώντας μία από τις τρεις διευθύνσεις του (Σιδηρόδρομοι, Δημόσια Έργα, ΤΤΤ), ενώ το 1922 η διεύθυνση ΤΤΤ αποτέλεσε για μία και μόνο χρονιά αυτοτελές υπουργείο.
     Το 1926 η αστική τηλεφωνία εκχωρήθηκε με σύμβαση παραχώρησης στην New Antwerp Telephone & Electrical Works, η οποία εξαγοράστηκε το 1930 από την Siemens & Halske. H Siemens απέκτησε έτσι το δικαίωμα της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης της τηλεφωνίας στις αστικές περιοχές
       Το 1931 η Siemens ίδρυσε την Ανώνυμη Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρεία (ΑΕΤΕ) και ανέλαβε την αυτόματη τηλεφωνία, ενώ στην αγγλική Eastern Telegraph παραχωρήθηκε η ασύρματη και ενσύρματη τηλεγραφία.
       Στην κρατική διεύθυνση ΤΤΤ απέμεινε η χειροκίνητη υπεραστική και διεθνής τηλεφωνία και τα μικρά αστικά κέντρα, καθώς και τα τηλεγραφήματα εσωτερικού.
       Το 1946, επί της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη, το δημόσιο απέκτησε το 75% των μετοχών της ΑΕΤΕ, ενώ το 1949, επί του Αλέξανδρου Διομήδη ιδρύθηκε ο ΟΤΕ που απορρόφησε όλες τις τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες.
       Μάλιστα, για την ίδρυση του ΟΤΕ «κουρεύτηκε» χρέος της ΑΕΤΕ ύψους 300.000 λιρών προς τον πρώην μέτοχο, δηλαδή την Siemens, ενώ έγιναν 5.500 μετατάξεις από την ΑΕΤΕ και τα ΤΤΤ.
       Έκτοτε, το ΕΛΤΑ αποτελούν αυτοτελή δημόσια επιχείρηση, η οποία δεν επιδοτείται από το δημόσιο και χρηματοδοτεί την λειτουργία της με δικούς της πόρους. Οι μέτοχοι των ΕΛΤΑ είναι το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο κατέχει το 90% του μετοχικού τους κεφαλαίου και η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. με ποσοστό 10%.


Δεν υπάρχουν σχόλια: