Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Ο Ιστορικός Βράχος της "Βγένας" ή Βγενόβραχος", Κάτω Αμπελόκηποι


      Η συγκεκριμένη περιοχή είναι φύσει οχυρή, αφού έχει μόνο πρόσβαση από την ανατολική πλευρά, ενώ οι άλλες πλευρές είναι κρημνώδεις. Παράλληλα, ο λόφος προσφέρει δυνατότητα παρατήρησης μιας μεγάλης έκτασης περιμετρικά αυτού.  Βρίσκεται επομένως σε μια θέση πρόσφορη για την ανάπτυξη οχυρωματικών εγκαταστάσεων.  Στην κορυφή του λόφου υπήρχε ένα μικρό οχυρό συγκρότημα, καθώς, ανάμεσα σε έντονη βλάστηση, διακρίνονται τα κατάλοιπα μιας τετράγωνης οχυρωματικής κατασκευής, κτισμένης με ιδιαίτερα ισχυρή τοιχοποιία από αργολιθοδομή.          Αποτελούνταν από ένα ορθογώνιο πύργο, ενώ η περιοχή περικλειόταν από τείχος. Η δόμηση των τειχών ανάγει την κατοίκηση του λόφου στους μεσαιωνικούς χρόνους. Η πιθανότερη περίοδος για την κατοίκηση του λόφου είναι ο 14ος - 15ος αι. όταν η γενικότερη ανασφάλεια και οι έριδες μεταξύ των φεουδαρχών του Πριγκιπάτου της Αχαΐας και της Ενετικής Διοίκησης στην Μεθώνη - Κορώνη, οδήγησαν στην οικοδόμηση μιας σειράς μικρών οχυρών.  Το μικρό οχυρό συγκρότημα, με βάση την έκταση του, εξυπηρετούσε ολιγάριθμη φρουρά ή χρησίμευε ως τόπος καταφυγίου των κατοίκων της περιοχής σε περιόδους ανασφάλειας.  Η παράδοση θέλει να ζει εκεί μια όμορφη πριγκίπισσα η "Βγένα", ενώ ο μύθος λέει ότι το οχυρό  κυριεύθηκε από τους Φράγκους και οι αιχμάλωτοι κατακρημνίστηκαν  από τους υψηλούς βράχους μετά από βασανισμούς. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: