Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Φόρος Σταφίδας για κατασκευή του λιμένος Πύλου, 1879

Πηγή: ΦΕΚ Εθνικού Τυπογραφείου
Ένα "άγνωστο" ΦΕΚ που δείχνει την σημαντική συμβολή της σταφίδας στην τοπική και εθνική οικονομία, κυρίως από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου.  Έτσι, χάρη στο φόρο της σταφίδας, κατασκευάστηκε η προκυμαία του λιμανιού, η μετέπειτα γνωστή βασιλική σκάλα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: