Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Μαθητολόγιο Κάτω Μηναγίων, 1913-1926

Σχολικό έτος 1913-14
Γεώργιος Κ. Ανδρόπουλος (ετών 9)
Παναγιώτης Κ. Ανδρόπουλος (ετών 10)
Παναγιώτης Κ. Κορδός (ετών 9)
Γεώργιος Ι. Κορδός (ετών 10)
Φώτιος Κ. Κορδός (ετών 13)
Κωνσταντίνος Θ. Μπλουγουράς (ετών 13)Σχολικό έτος 1914-15
Γεώργιος Κ. Ανδρόπουλος (ετών 10)
Παναγιώτης Κ. Ανδρόπουλος (ετών 11)
Παναγιώτης Κ. Κορδός (ετών 10)
Ευστάθιος Δ. Κορδός (ετών 10)
Γεώργιος Ι. Κορδός (ετών 11)
Φώτιος Κ. Κορδός (ετών 14)
Γεώργιος Θ. Μιχαλόπουλος (ετών 10)

Σχολικό έτος 1915-16
Γεώργιος Κ. Ανδρόπουλος (ετών 11)
Παναγιώτης Κ. Ανδρόπουλος (ετών 12)
Παναγιώτης Κ. Κορδός (ετών 11)
Ευστάθιος Δ. Κορδός (ετών 11)
Γεώργιος Ι. Κορδός (ετών 12)
Φώτιος Κ. Κορδός (ετών 15)
Γεώργιος Θ. Μιχαλόπουλος (ετών 11)
Σπυρίδων Μιχαλόπουλος (ετών 11, ορφανός)
Ανδρέας Χαραλ. Τσέρτος (ετών 7)

Σχολικό έτος 1916-17
Γεώργιος Κ. Ανδρόπουλος (ετών 12)
Παναγιώτης Κ. Ανδρόπουλος (ετών 13)
Παναγιώτης Κ. Κορδός (ετών 12)
Ευστάθιος Δ. Κορδός (ετών 12)
Γεώργιος Ι. Κορδός (ετών 13)
Φώτιος Κ. Κορδός (ετών 16)
Σπυρίδων Μιχαλόπουλος (ετών 12, ορφανός)

Σχολικό έτος 1917-18
Κωνσταντίνος Α. Αλεξόπουλος (ετών 8)
Γεώργιος Κ. Ανδρόπουλος (ετών 12)
Παναγιώτης Κ. Ανδρόπουλος (ετών 14)
Βασιλική Λ. Κορδού (ετών 7)
Δημήτριος Λ. Κορδός (ετών 10)
Παναγιώτης Κ. Κορδός (ετών 13)
Ευστάθιος Δ. Κορδός (ετών 13)
Φώτιος Κ. Κορδός (ετών 17)
Νικόλαος Β. Κυριαζόπουλος (ετών 9)
Αθανάσιος Β. Κυριαζόπουλος (ετών 7)
Κωνσταντίνος Ν. Μιχαλόπουλος (ετών 9)

Σχολικό έτος 1918-19
Κωνσταντίνος Α. Αλεξόπουλος (ετών 9)
Γεώργιος Κ. Ανδρόπουλος (ετών 13)
Παναγιώτης Κ. Κορδός (ετών 14)
Ευστάθιος Δ. Κορδός (ετών 14)
Νικόλαος Β. Κυριαζόπουλος (ετών 10)
Αθανάσιος Β. Κυριαζόπουλος (ετών 8)
Κωνσταντίνος Ν. Μιχαλόπουλος (ετών 10)
Σπυρίδων Μιχαλόπουλος (ετών 13, ορφανός)
Πέππας Α. Παναγιώτης (ετών 8)

Σχολικό έτος 1919-20
Γεώργιος Κ. Ανδρόπουλος (ετών 14)
Παναγιώτης Κ. Κορδός (ετών 15)
Κωνσταντίνος Ν. Μιχαλόπουλος (ετών 11)
Πέππας Α. Παναγιώτης (ετών 9)

Σχολικό έτος 1920-21
Κωνσταντίνος Α. Αλεξόπουλος (ετών 13)
Νικόλαος Β. Κυριαζόπουλος (ετών 12)
Αθανάσιος Β. Κυριαζόπουλος (ετών 10)
Γεώργιος Σ. Καρούμπαλης (ετών 12)
Κωνσταντίνος Ι. Κορδός (ετών 13)
Παναγιώτης Ι. Κορδός (ετών 9)

Σχολικό έτος 1921-22
Κωνσταντίνος Α. Αλεξόπουλος (ετών 13)
Νέστωρ Κ. Κορδός (ετών 14)
Κωνσταντίνος Ν. Μιχαλόπουλος (ετών 13)
Παναγιώτης Α. Πέππας (ετών 11)
Στυλιανός Β. Κυριαζόπουλος (ετών 8)

Σχολικό έτος 1925-26
Παναγιώτης Ι. Κορδός (ετών 10)
Στυλιανός Β. Κυριαζόπουλος (ετών 10)
Γεώργιος Β. Κυριαζόπουλος (ετών 9)

Πηγή: ΓΑΚ Μεσσηνίας*


*Τα στοιχεία έχουν συλλεχθεί από το αυθεντικό Μαθητολόγιο του Δημοτικού Σχολείου Μηλίτσας, που βρίσκεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Αντίγραφα των αυθεντικών σελίδων του Μαθητολογίου αυτού, με σπάνια στοιχεία για τους μαθητές αυτούς, θα παρουσιασθούν στο υπό δημιουργία Μουσείο Σχολικού Πολιτισμού Κάτω Αμπελοκήπων, μαζί με μικρά βιογραφικά των μαθητών αυτών. {Φοιτούσαν στον οικισμό της Μηλίτσας καθώς μόνο εκεί υπήρχε σχολείο, όπου ήταν και η έδρα της Κοινότητας του οικισμού Κάτω Μηνάγια (1912-1927)}.

Δεν υπάρχουν σχόλια: