Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Αίθουσες Σχολικών Μουσείων

Η σχεδιαστική ιδέα για το υπό δημιουργία Μουσείο Σχολικού Πολιτισμού Κάτω Αμπελοκήπων βασίζεται εν μέρει σε αντίστοιχα μουσεία που υπάρχουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως αυτά που παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες:Δεν υπάρχουν σχόλια: