Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Χρονολόγιο Ενεργειών για την δημιουργία Μουσείου Σχολικού Πολιτισμού στον οικισμό Κάτω Αμπελοκήπων

 Αγαπητοί συμπατριώτες,
      λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη αγάπη όλων μας για την ιδιαίτερη πατρίδα μας, αλλά και το κλίμα σύγχυσης που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, σχετικά με την προσπάθεια δημιουργίας Σχολικού Μουσείου στον οικισμό μας, θα θέλαμε να αποτυπώσουμε το χρονολόγιο των ενεργειών που έχουν προηγηθεί μέχρι σήμερα, ώστε όλοι να έχουν μια συνολική εικόνα των γεγονότων, σε σχέση με το θέμα αυτό.
      Εάν και η επιστημονική μελέτη και έρευνα δεν πρέπει να αποτελεί ποτέ διαδικασία προσωπικής προβολής και επίδειξης, αλλά μια διαδικασία που οδηγεί σε σημαντικά οφέλη για την κοινωνία, είμαστε αναγκασμένοι να εξιστορήσουμε το χρονολόγιο των ενεργειών που έχουν προηγηθεί. Καθώς δικαίως πολλοί δεν γνωρίζουν τις απτές ενέργειες που έχουν γίνει με στόχο την δημιουργία Μουσείου Σχολικού Πολιτισμού, που σκοπό έχουν την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και άυλης κληρονομιάς του τόπου μας και οι οποίες αποτυπώνονται παρακάτω χρονολογικά, με όσο το δυνατόν συνοπτικότερο τρόπο:
 2008
* Αποστολή επιστολής στον τότε Δήμο Πύλου, με αίτημα την διάσωση και προστασία του ιστορικού Δημοτικού Σχολείου του οικισμού Κάτω Αμπελοκήπων, ώστε να λειτουργήσει μελλοντικά ως Μουσείο.
* Συνάντηση με τον τότε Δήμαρχο Πύλου κ. Χρονόπουλο (Αύγουστος 2008), για να δούμε τις δυνατότητες διάσωσης του ιστορικού σχολείου, που οδήγησε στην πρόταση ένταξης  στο πρόγραμμα “Leader” του Δ’ ΚΠΣ με τίτλο έργου: «Αποκατάσταση και ανάδειξη παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, ώστε να λειτουργήσει ως Μουσείο.
2009
*Νέα συνάντηση με τον τότε Δήμαρχο Πύλου κ. Χρονόπουλο σχετικά με το θέμα της αποκατάστασης του σχολείου και της λειτουργίας του ως Μουσείου, η οποία οδήγησε στην  απόφαση 355/09 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου και η οποία εντάσσει  την αποκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμουμέσω ιδίων πόρων (ποσό: 12.000 ευρώ) .
2010
*Ξεκινά η διαδικασία έρευνας σε Δημόσιες Αρχειακές Πηγές (Γενικά Αρχεία του Κράτους, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Μεσσηνίας, Αρχεία Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας, Αρχεία Εθνικού Τυπογραφείου κλπ.) σχετικά με την ανεύρεση ιστορικών τεκμηρίων που αφορούν το Δημοτικό Σχολείο του οικισμού Κάτω Αμπελοκήπων, αλλά την ιστορία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή.
2011
*Αποστολή επιστολής στον Δήμο Πύλου Νέστορος με αίτημα να συνεχιστεί η προσπάθεια της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πύλου, σε σχέση με την διάσωση και αποκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου και την μελλοντική λειτουργία του ως Σχολικού Μουσείου.
2012
Περισυλλογή των δύο τελευταίων Ιστορικών Θρανίων του Δημοτικού Σχολείου, τα οποία είχαν αφεθεί στην στάση των Λεωφορείων! και λειτουργούσαν ως καθίσματα!  Τα θρανία επισκευάστηκαν, βάφτηκαν και τοποθετήθηκαν ξανά στο βοηθητικό κτήριο της Εκκλησίας που λειτούργησε ως Δημοτικό Σχολείο. Παράλληλα βρήκαμε το παλιό γραφείο του δασκάλου του σχολείου, όπου είχε πεταχτεί σε χώρο απόθεσης σκουπιδιών, για να το συντηρήσουμε και να το επιστρέψουμε στο υπό δημιουργία σχολικό μουσείο (Αύγουστος 2012)   
2013
*Αίτηση στον Δήμο Πύλου Νέστορος για επανένταξη του έργου (απόφαση 355/09) «Αποκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων» στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Πύλου Νέστορος του οικονομικού έτους 2013, καθώς ο Δήμος είχε αφαιρέσει από το τεχνικό πρόγραμμα του συγκεκριμένου έτους το έργο που αφορούσε την αποκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου.
2014
*Αίτημα προς την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας για αναζήτηση και παραχώρηση αρχειακού υλικού που αφορά το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αμπελοκήπων (Σεπτέμβριος 2105)
2015
*Αίτημα προς την υπεύθυνη αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας κα. Αγγελοπούλου Ιωάννα , με ειδίκευση σε αποκαταστάσεις ιστορικών μνημείων, για ετοιμασία φακέλου προς την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα, ώστε το ιστορικό κτήριο του Δημοτικού Σχολείου του οικισμού Κάτω Αμπελοκήπων να κηρυχτεί ως Νεότερο Ακίνητο Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και να ενταχθεί στον διαρκή κατάλογο των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδας του Υπουργείου Πολιτισμού(Ιούνιος 2015).
*Επίσημη θεσμική αυτοψία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, μέσω της υπεύθυνης αρχαιολόγου της περιοχής κας Αγγελοπούλου Ιωάννας, μαζί με κλιμάκιο μηχανικών και δική μας παρουσία, για τεκμηρίωση του ιστορικού κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου (Φωτογράφιση, μετρήσεις κλπ.). Ώστε, να ετοιμαστεί ο φάκελος που θα σταλεί στην Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και εφόσον κηρυχτεί ως μνημείο, το Υπουργείο Πολιτισμού και Εφορεία Αρχαιοτήτων θα να αναλάβουν την διάσωσή του (Αύγουστος 2015).
*Αίτημα σε γνωστή Τεχνική Εταιρία (Πόλης Μηχανική)  της Αθήνας που ειδικεύεται στις μελέτες και τις αποκαταστάσεις ιστορικών κτηρίων για οικονομική προσφορά σε σχέση με Μελέτη Αποκατάστασης του Δημοτικού Σχολείου.  Η τεχνική εταιρία στην συνέχεια ετοιμάζει αφιλοκερδώς και μας παραδίδει οικονομικοτεχνική προμελέτη και προσφορά, σχετικά με τις τεχνικές ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν για την αποκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015).
 *Αίτηση προς την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, ώστε να επιτρέψει την χρησιμοποίηση του βοηθητικού κτηρίου της Εκκλησίας του οικισμού Κάτω Αμπελοκήπων για δημιουργία σχολικού μουσείου (Οκτώβριος 2015).
* Αίτηση προς τον Ιερέα του οικισμού Κάτω Αμπελοκήπων κ. Αθανασόπουλο για αποδοχή ευγενικής δωρεάς σπάνιου αρχειακού υλικού σχολικής ιστορίας και φιλοξενίας του σε μουσειακή έκθεση στο βοηθητικό κτήριο της Εκκλησίας.  Ο Ιερέας κ. Αθανασόπουλος συμφώνησε ένθερμα για την δημιουργία του Σχολικού Μουσείου στον συγκεκριμένο χώρο  (Οκτώβριος 2015).
*Αποστολή αιτήματος στον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης κ. Κωστόπουλο, ώστε να μας δοθεί το κλειδί του δύχωρου βοηθητικού χώρου της Εκκλησίας του οικισμού Κάτω Αμπελοκήπων, καθώς ο χώρος φιλοξενεί και Αγροτικό Ιατρείο.  Παράλληλα, ζητήσαμε την συναίνεσή του για την δημιουργία σχολικού μουσείου στο δύχωρο κτήριο και η οποία μας εδόθη  (Οκτώβριος 2015).
*Αίτημα προς τα Γενικά Αρχεία του Κράτους του Νομού Μεσσηνίας, βάση της επιστημονικής μας ιδιότητας, για να μας επιτραπεί να έχουμε πρόσβαση και αντίγραφα ευαίσθητων αρχείων (φθαρμένα κλπ.) για ερευνητικούς σκοπούς πανεπιστημιακού χαρακτήρα (Νοέμβριος 2015). 
*Αίτημα προς τον Δήμο Πύλου Νέστορος, ώστε να αιτηθεί υπηρεσιακός  από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας την αναζήτηση αρχειακού υλικού και την παράδοσή του για την δημιουργία σχολικού μουσείου (Νοέμβριος 2015).
* Η Διοίκηση του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης μας δίνει το κλειδί του βοηθητικού χώρου της Εκκλησίας,  καθώς ο χώρος, όπως αναφέραμε, φιλοξενεί και Αγροτικό Ιατρείο, το οποίο βρίσκεται σε αδράνεια τα τελευταία έτη (Δεκέμβριος 2015).
*Τηλεφωνική Επικοινωνία με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας Κ.κ. Χρυσόστομο σχετικά με το θέμα αυτό (Δεκέμβριος 2015).
2016
* Παρουσιάζεται εκτενές κείμενο ανάλυσης στα ενημερωτικά μέσα της Μεσσηνίας, σχετικά με το ιστορικό κτήριο του Δημοτικού Σχολείου και την ανάγκη διάσωσης του, ώστε να γίνει σχολικό μουσείο {(Εφημερίδα Θάρρος, Εφημερίδα Ελευθερία, www.kalamatajournal.gr, www.messinianews.gr κλπ.) (Ιανουάριος 2016)}.
*Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Κ.κ. Χρυσόστομος μας απαντάει γραπτώς  ότι είναι σύμφωνος για την λειτουργία του χώρου ως Μουσείου Σχολικού Πολιτισμού, βάση των δεδομένων που του παραθέσαμε στην επιστολή μας. Αξίζει να γνωρίζουν όλοι ότι στην επιστολή προτείναμε ευγενική δωρεά της αρχειακής συλλογής στην Εκκλησία και διαχείριση του χώρου από την ιδιωτική συλλογική οντότητα του οικισμού, υπό την επίβλεψη πάντα της Εκκλησίας.(Φεβρουάριος 2016)
* Αίτημα προς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου  ώστε να αναλάβει την διάσωση και αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου, για να λειτουργήσει ως Σχολικό Μουσείο (Μάρτιος 2016).
* Η διαδικτυακή έκδοση της Εφημερίδας Θάρρος παρουσιάζει κείμενο μελέτης μας σχετικά με το πλαίσιο δημιουργίας Μουσείου Σχολικού Πολιτισμού στον οικισμό Κάτω Αμπελοκήπων (Μάρτιος 2016) .
* Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Τατούλης επικοινωνεί μαζί μας τηλεφωνικά και μας διαβεβαιώνει ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα αναλάβει τις ανάλογες πρωτοβουλίες για την διάσωση και αποκατάσταση του ιστορικού σχολείου ώστε να λειτουργήσει ως Μουσείο (Απρίλιοςς 2016) .
*Καθαρισμός του βοηθητικού κτηρίου της Εκκλησίας, καθώς ο χώρος είχε να ανοιχτεί και να καθαριστεί αρκετά έτη, διότι κανένας δεν είχε κλειδί του κτηρίου στον οικισμό και το κτήριο είχε παροπλιστεί.(Μάιος 2016).
*Παράδοση κλειδιού του βοηθητικού κτηρίου της Εκκλησίας στον υπεύθυνο της ιδιωτικής συλλογική οντότητας, ώστε η συλλογική οντότητα να έχει την διαχείριση του βοηθητικού κτηρίου της Εκκλησίας, μετά την τοποθέτηση της μουσειακής συλλογής στο χώρο αυτό, που λειτούργησε ως Δημοτικό Σχολείο από το 1975 έως το 1981. Ώστε, πέραν της μουσειακής έκθεσης και των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και βιβλίων που θα εντάσσαμε στο χώρο, ο χώρος να αποτελεί μια κιβωτό πολιτισμού για μελέτη, εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Έτσι η ιδιωτική συλλογική οντότητα και οι κάτοικοι του οικισμού να μπορούν χρησιμοποιούν το χώρο ανάλογα με τις ανάγκες τους.  Αξίζει να σημειώσουμε ότι ποτέ δεν ζητήσαμε να μας παραχωρηθεί ο χώρος (άλλωστε αυτό επιβεβαιώνετε περίτρανα από τις επιστολές που στείλαμε στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και στον ιερέα του οικισμού), αλλά αντιθέτως προτείναμε ευγενική δωρεά του ιστορικού αρχείου στην Εκκλησία, διαχείριση του χώρου από την ιδιωτική συλλογική οντότητα του οικισμού και καμία ανάμειξή μας στην χρήση του χώρου!!! Τέλος, μετά την δωρεά και την έκθεση της μουσειακής συλλογής, είχαμε ενημερώσει τον ιερέα του οικισμού κ. Αθανασόπουλο, ότι θα του παραδίναμε και το δεύτερο κλειδί του χώρου!(Μάιος 2016)
*Μετά από αποστολή Δελτίου Τύπου προς την Εφημερίδα Ελευθερία, η διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας παρουσιάζει την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τις διαβεβαιώσεις του Περιφερειάρχη για την αποκατάσταση του ιστορικού δημοτικού Σχολείου, ώστε να λειτουργήσει ως Μουσείο (Ιούνιος 2016).
*Τηλεφωνική Επικοινωνία  με τον υπεύθυνο της ιδιωτικής συλλογικής οντότητας του οικισμού Κάτω Αμπελοκήπων, σε σχέση με το πλαίσιο παρουσίασης των ιστορικών τεκμηρίων. Η πρόταση από την ιδιωτική συλλογική οντότητα αφορούσε την τοποθέτηση κάποιων ιστορικών τεκμηρίων μας σε περιορισμένο χώρο, καθώς επικαλέστηκαν ότι θα χρησιμοποιήσουν τον υπόλοιπο χώρο για την τοποθέτηση δικών τους εκθεμάτων, που ποτέ δεν προσδιόρισαν!  Αντιδικία υπήρξε ακόμη για το εάν θα πρέπει να μπει εξωτερική πινακίδα Σχολικού Μουσείου! Απαντήσαμε ότι έτσι δεν θα πρόκειται για μουσειακή έκθεση που αναδεικνύει την σχολική ιστορία, αλλά για ένα χώρο χωρίς ταυτότητα.  Όμως, μια αρχειακή συλλογή εάν δεν παρουσιασθεί στο σύνολό της, ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα και όχι αποσπασματικά και απαξιωμένα, η οποία στην συγκεκριμένη περίπτωση θα αποτυπώνει την ιστορία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τα τέλη του 20ου, θα έχανε την ταυτότητα, το κύρος, την επιστημονικότητα και το στόχο της!  Μια αρχειακή συλλογή, που περιλαμβάνει περισσότερα από 150 σπάνια ιστορικά τεκμήρια από σημαντικές δημόσιες αρχειακές πηγές, όπως μαθητολόγια, αρχιτεκτονικά σχέδια, διοικητικές πράξεις, φωτογραφικό υλικό, απολυτήρια, χειρόγραφα εποχής, νομοθετικά έγγραφα, σπάνια βιβλία, εφημερίδες εποχής και σπάνια ντοκουμέντα από την περίοδο που το σχολικό κτήριο αποτέλεσε το αρχηγείο της εθνικής αντίστασης της Νότιας Μεσσηνίας (1941-44).(Αύγουστος 2016)
* Συνάντηση με τον κυβερνητικό βουλευτή Μεσσηνίας κ. Κωνσταντινέα, στην Καλαμάτα, ώστε να τον ενημερώσουμε για το ιστορικό κτήριο του Δημοτικού Σχολείου και να του ζητήσουμε να προβεί στις απαραίτητες θεσμικές ενέργειες για την διάσωση και αποκατάσταση του ιστορικού μνημείου, ώστε να λειτουργήσει ως σχολικό μουσείο(Σεπτέμβριος 2016).
*Αναζήτηση εναλλακτικού χώρου, μετά την ανεξήγητη και ιστορικά πρωτόγνωρη στάση της ιδιωτικής συλλογικής οντότητας, για την δημιουργία του Μουσείου Σχολικού Πολιτισμού (Σεπτέμβριος 2016)
*Η διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας Ελευθερία, με άρθρο της παρουσιάζει την Εκστρατεία υποστήριξης για την δημιουργία Μουσείου Σχολικού Πολιτισμού στον οικισμό Κάτω Αμπελοκήπων (Σεπτέμβριος 2016).
*Επίσημο Αίτημα προς την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ώστε να μας χορηγήσουν Οικίσκο που θα τοποθετηθεί στην δυτική πλευρά του ερειπωμένου Δημοτικού Σχολείου, για να φιλοξενήσει την μουσειακή έκθεση και να αποτελέσει ένα συμβολικό μοχλό πίεσης προς την πολιτεία, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου, ώστε η έκθεση να μεταφερθεί στον φυσικό και αυτονόητο χώρο του Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου (Σεπτέμβριος 2016).
*Απάντηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ ότι ο Οργανισμός δεν έχει την αρμοδιότητα να χορηγήσει  Οικίσκο, καθώς τους λαμβάνει με την μορφή χορηγίας από το διεθνές ίδρυμα ΙΚΕΑ Foundation (Σεπτέμβριος 2016).
*Αίτημα προς το ίδρυμα ΙΚΕΑ Foundation στη Σουηδία για  αγορά ή χορηγία Οικίσκου από την θυγατρική τους εταιρία Better Shelter για χρήση μουσείου{(αναμένουμε απάντηση)(Οκτώβριος 2016)}.
*Αποστολή κειμένου έρευνας και μελέτης σχετικά με την ιστορία του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων και την ανάγκη διάσωσης του για την δημιουργία μουσείου, στο πλέον καταξιωμένο διαδικτυακό  επιστημονικό περιοδικό πολιτισμού και ιστορίας «Αρχαιολογία και Τέχνες».  Η συντακτική επιστημονική ομάδα του περιοδικού έχει εγκρίνει την δημοσίευση του κειμένου μελέτης και θα παρουσιασθεί εντός Οκτωβρίου (2016), δίνοντας μια σημαντική επιστημονική διάσταση στο ιστορικό μας σχολείο.
*Συμμετοχή του ερειπωμένου ιστορικού Δημοτικού Σχολείου μας, στον φωτογραφικό διαγωνισμό του Οργανισμού Monumenta ,που ασχολείται με την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδος και της Κύπρου, με τίτλο «Κτήρια σε κίνδυνο στην Ελλάδα», που στόχο έχει να αναδείξει ερειπωμένα ιστορικά κτήρια που βρίσκονται σε κίνδυνο ώστε η πολιτεία να τα διασώσει.  Όλα τα κτήρια που συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα παρουσιασθούν σε πολυτελή λεύκωμα των εκδόσεων Μέλισσα, που ειδικεύεται σε θέματα ιστορίας και πολιτισμού (Οκτώβριος 2016).

      Σε όλα αυτά, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τις χιλιάδες ώρες έρευνας και μελέτης και τις εκατοντάδες επισκέψεις σε δημόσιες αρχειακές πηγές, που χρειάστηκαν, για να συγκεντρώσουμε το σπάνιο αρχειακό υλικό, που αφορά τόσο την ιστορία του σχολείου και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της ευρύτερης περιοχής, όσο και την ιστορία του τόπου μας.  Χαρακτηριστικό της επίπονης αυτής ερευνητικής εργασίας,  αποτελεί η ανάδειξη της «άγνωστης μάχης» που έγινε στην περιοχή των  Κάτω Μηναγίων, τον Φεβρουάριο του 1825, καθώς χρειάστηκε να μελετήσουμε για περισσότερο από τρία χρόνια δεκάδες αρχεία, εκατοντάδες ιστορικά βιβλία και εκατοντάδες επιστολές από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, για να τεκμηριώσουμε σε ένα κείμενο μελέτης, είκοσι σελίδων, τα ιστορικά γεγονότα που αφορούν την μάχη αυτή.  Έτσι, σε λίγο καιρό η Μάχη στα Κάτω Μηνάγια θα αποτελεί εθνική τοπική εορτή με ότι αυτό σημαίνει γι ένα μικρό οικισμό.
      Δεν χρειάζεται ακόμη να αναφέρουμε ότι από το 2002 με επιστολές μας στην τότε 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, έγινε αυτοψία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων, παρουσία μας, και τεκμηριώθηκαν και καταγράφηκαν ως μνημεία ή Ερειπωμένη Μεσαιωνική Εκκλησία του Αγίου Νικολάου  και το ενετικό οχυρό «Μπούρτζι» (Αύγουστος 2002). Ενώ άμεσα θα χαρακτηρισθούν ως μνημεία η παραδοσιακή κρήνη (Λυμπιά) και το ενετικό οχυρό «καμάρες».  Στόχος της Εφορείας Αρχαιοτήτων είναι αυτά τα τέσσερα μνημεία του οικισμού να καθαριστούν, να μπει ειδική σήμανση και να είναι προστατευμένα και επισκέψιμα.
      Τέλος, καλό είναι να γνωρίζουν κάποιοι  ότι κάθε ιστορικό τεκμήριο που αναρτάται στην διαδικτυακή σελίδα του Εικονικού Μουσείου Πολιτισμού (www.kato-minagia.blogspot.gr) κρύβει πίσω του πολλές ώρες δουλειάς για να βρεθεί και να τεκμηριωθεί.
      Ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας να διαβάσετε την επιστολή μας και πιστεύουμε την επόμενη φορά, κάποιοι από εσάς, που θα εκφράσετε την γνώμη σας, με τόση ευκολία και ελαφρότητα στα κοινωνικά δίκτυα, λες και κάνετε “like”, τόσο για την δημιουργία σχολικού μουσείου όσο και για την αγάπη σας για τον τόπο μας, να σεβαστείτε κάποιους που με την επιστημονική τους ιδιότητα έχουν αφιερώσει της ζωής τους στην ανάδειξη και προστασία την πολιτιστικής και άυλης κληρονομιάς του τόπου μας και αφιερώνουν εδώ δύο  δεκαετίες χιλιάδες ώρες από την ζωή τους προς αυτό το σκοπό. Ευχόμαστε κάποιοι από εσάς, να προσφέρουν σημαντικότερο και μεγαλύτερο έργο στον τόπο μας! 
      Αντί επιλόγου, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν θα επανέλθουμε πότε ξανά με γραπτό κείμενο για να τεκμηριώσουμε το  απτό έργο που αθόρυβα προσφέρουμε ως παρακαταθήκη στον τόπο μας, στους ανθρώπους του και στις επόμενες γενιές.  Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που αναγκαζόμαστε να απαντήσουμε σε διάφορα λιβελογραφήματα, καθώς και στις σειρήνες του ψεύδους, της αμάθειας και της αμετροέπειας.      

      Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρινιστική πληροφορία και συζήτηση, καθώς και για την παραχώρηση οποιασδήποτε επιστολής ή αίτησης που αναφέρθηκε στο κείμενο.

Με εκτίμηση
Δημοσθένης Κορδός
Πολιτισμολόγος MSc
Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
τηλ. 697 8010753

Δεν υπάρχουν σχόλια: