Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Τεχνική Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης Παλιού Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων

      Σας παρουσιάζουμε την πρώτη πολυπόθητη τεχνική έκθεση, που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση του ιστορικού κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων.  Η έκθεση διενεργήθηκε από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΜΕΣ.ΑΕ ΟΤΑ),
ύστερα από εντολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την προσωπική παρέμβαση του Περιφερειάρχη κ. Τατούλη, μετά από αλλεπάλληλα γραπτά αιτήματά μας και επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη. Η τεχνική έκθεση θα αποτελέσει την βάση για να εκτιμηθεί η παρούσα κατάσταση του κτηρίου, ώστε να συνταχθεί άμεσα μελέτη αποκατάστασης.


Τεχνική Έκθεση
Αφορά την τεχνική έκθεση της υφιστάμενης κατάστασης λιθόκτιστου ισόγειου παλιού σχολείου επιφάνειας 60,00 m2 περίπου κατόπιν αυτοψίας (μακροσκοπικός οπτικός έλεγχος) που διενεργήθηκε την 01.08.2016.
                              
 Θέση και χαρακτηριστικά
Το κτίριο του σχολείου βρίσκεται στον οικισμό Κάτω Αμπελοκήπων της Τ.Κ. Αμπελοκήπων της Δ.Ε. Πύλου του Δήμου Πύλου – Νέστορος, επί της 12ης επαρχιακής οδού (Πύλος – Καλλιθέα – Αγ. Ανδρέας) και σε απόσταση 400 μέτρων περίπου από το κέντρο του οικισμού με κατεύθυνση προς Μηλίτσα.
Αποτελείται από μία αίθουσα διδασκαλίας και δύο μικρότερους χώρους. Αναπτύσσεται, στη μεγάλη του πλευρά, στην κατεύθυνση ανατολή – δύση με την αίθουσα να “βλέπει” όμοια βορρά και νότο. Η είσοδος είναι στη νότια όψη.

Περιβάλλων Χώρος
Πέραν του περιγράμματος του κτιρίου και του όμορου στη νότια πλευρά δρόμου, δεν υφίσταται άλλο σαφές όριο ή στοιχείο που να προσδιορίζει το γήπεδο ή το προαύλιο του σχολείου. Βόρεια του σχολείου έχει αναπτυχθεί πυκνή θαμνώδης βλάστηση που δεν επιτρέπει τη διέλευση, αλλά και στην εξωτερική περίμετρο του κτιρίου η πρόσβαση δεν είναι εύκολη. Επιπλέον, η διέλευση του δρόμου σε μικρή απόσταση από τη νότια όψη του σχολείου (περί τα 1,50 μέτρα) και η στάθμη της εισόδου – δαπέδου που βρίσκεται περί τα 1,50 μέτρα ψηλότερα από το δρόμο (φωτο 1), εκτός του ότι δεν επιτρέπει την είσοδο σε αυτό, μαρτυρά και αλλοίωση του αρχικού γηπέδου ανέγερσης του κτιρίου. Η κλίση του εδάφους, στη θέση του κτιρίου είναι μικρή με κατεύθυνση βορειοδυτική – νοτιοανατολική.    

Φέρων οργανισμός
Αποτελείται από φέρουσα εξωτερική – περιμετρική λιθοδομή με κοινούς λίθους της περιοχής και συνδετικό κονίαμα πάχους (έως 0,60m) σε όλο το ύψος της. Οι εσωτερικοί τοίχοι είναι μικρού πάχους κατασκευασμένοι από καλαμωτή επιχρισμένη εκατέρωθεν με ασβεστοκονίαμα, μη φέροντες. Οι περιμετρικοί τοίχοι φαίνονται επιχρισμένοι με ασβεστοκονίαμα και στις δύο πλευρές τους όμως σε αρκετές επιφάνειες (κυρίως εξωτερικά) το επίχρισμα έχει καταρρεύσει.
Στο σύνολο της επιφάνειας από λιθοδομή δεν φαίνεται κατασκευή οριζόντιων ή κατακόρυφων ζωνών ενίσχυσης (σενάζ). Στο ύψος πρεβαζιών των ανοιγμάτων φαίνεται η τοποθέτηση ξύλινων δοκών (φωτο 2,3) τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένη διάβρωση ή έχουν καταρρεύσει.

Στην περιμετρική φέρουσα λιθοδομή του κτιρίου, στο μέσον περίπου κάθε πλευράς (κυρίως) και όχι μόνο, εμφανίζονται κατακόρυφες διαμπερείς ρηγματώσεις μεγάλης έκτασης (διατρέχουν σχεδόν ολόκληρο το ύψος της λιθοδομής) και εύρους (αγγίζουν και ξεπερνούν σε ορισμένα σημεία τα 10 εκατοστά) (φωτο 4,5,6).
Οι έντονες ρηγματώσεις που φαίνονται στις παραπάνω φωτογραφίες, οι λοιπές πολλές ρηγματώσεις που εμφανίζουν οι τοίχοι του κτιρίου καθώς και η διάβρωση – αποκόλληση του συνδετικού κονιάματος (κυρίως στη βάση της λιθοδομής) (φωτο 7,8) διακόπτουν τη λειτουργική συνοχή της και δημιουργούν δυσμενέστατες συνέπειες στη φέρουσα ικανότητά της έως αναστολής της.


Απόρροια των ρηγματώσεων και της διάβρωσης του συνδετικού κονιάματος φαίνεται να είναι η έντονη απόκλιση που παρουσιάζει από την κατακόρυφο το μέσον του τοίχου της νότιας πλευράς και η μετακίνηση της βορειοδυτικής γωνίας. (φωτο 9,10)  


·   
Επικαλύψεις
Στην παρούσα κατάσταση του κτιρίου δεν υφίστανται πλέον επικαλύψεις αφού η ξύλινη στέγη, οι οροφές, το ξύλινο δάπεδο καθώς και οι εσωτερικοί τοίχοι με τα κουφώματα (εσωτερικά και εξωτερικά) έχουν καταρρεύσει. (φωτο11, 12)·   
Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας την προηγούμενη περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του σχολείου των Κάτω Αμπελοκήπων παραθέτουμε τα εξής:
-     Το παλιό σχολείο, όπως φαίνεται, έχει εγκαταλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια και πλέον βρίσκεται σε φάση κατάρρευσης του συνόλου των δομικών στοιχείων του. Η δε έντονη απόκλιση που παρουσιάζει από την κατακόρυφο ο τοίχος που γειτνιάζει με την επαρχιακή οδό το καθιστά επικίνδυνο για την ασφάλεια των διερχόμενων
-     Το κτίριο χρήζει άμεσης επέμβασης. Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι διατήρησής του  χρειάζεται ενδελεχής έρευνα από επιτροπή αντίστοιχων επιστημόνων λαμβάνοντας υπ’ όψιν την μελλοντική χρήση και το είδος της παρέμβασης (υποστύλωση, επισκευή, ανακατασκευή κλπ).

                                                                  Για την ΑΝ. ΜΕΣΣ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 02.08.2016                                                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: