Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Σπάνιος Χάρτης της Ελλάδος που αποτυπώνει την διάδοση της παιδείας, 1882

Η επαρχία Πυλίας βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα, καθώς μόνο το 15% - 20% των αγοριών συμμετέχει στην εκπαίδευση

Δεν υπάρχουν σχόλια: