Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Διδασκαλικές μεταβολές Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας "Μεμερίζι" (1910-1921)

Εφημεριδα "Εμπρός", 07.09.1914
Εφημερίδα "Σκρίπ", 24.07.1910
Εφημερίδα "Σκρίπ", 10.09.1916
Εφημεριδα "Σκρίπ", 14.09.1921

Δεν υπάρχουν σχόλια: