Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Ιστορική και Οικονομική Γεωγραφία της Οθωμανικής Ελλάδας: Η νοτιοδυτική Μεσσηνία κατά τον 18ο αιώνα

      Μέσα από το βιβλίο της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα "A Historical and Economic Geography of Ottoman Greece: The Southwestern Morea in the 18th Century", βλέπουμε μια πρωτοποριακή μελέτη, που αφορά την Νοτιοδυτική Μεσσηνία και παρουσιάζει, βάσει αδημοσίευτων και σπάνιων οθωμανικών εγγράφων, την ιστορική και οικονομική γεωγραφία της συγκεκριμένης περιοχής στις αρχές του 18ου αιώνα.  Πρόκειται για την περίοδο μετά την Β΄ Ενετοκρατία, όπου έχουμε την Οθωμανική ανακατάληψη της περιοχής αυτής.  Κεντρικό σημείο της μελέτης αφορά την μετάφραση του τμήματος της οθωμανικής (defter) κτηματογράφησης σε σχέση με την περιοχή (Καζά) του Ναβαρίνου και η οποία φέρνει στο φως για πρώτη φορά σπάνια ιστορικά τεκμήρια. 
1716 (Υδρόμυλοι και Ελαιοτριβεία)


* MAP: Names of Ciftliks, Mazra' as, Karyes, and Kales in 1716 and their Greek names:

Ottoman Name                                  Greek Name
1. Ali Hoca                                          Αληχότζα
2. Platne                                               Πλατανός
3. Asagi Katu                                      
4. Alafine                                             Αλαφίνα
5. Hasan Aga                                      Χασάναγα
6. Rustem Aga                                    
7. Petrhuri                                            Πετροχώρι
8. Rum Bag or Lefku                           Λεύκος
9. Has
10. Azake                                             Λεζάκι  
11. Karunihuri                                     Καρβουνοχώρι 
12. Huri                                                 του Χορού το χάνι
13. Anavarin-i atik                               Παλαιόκαστρο
14. Kucuk Pisaski                                Πισάσκι
15. Osman Aga or Buyuk Pisaski     Οσμάναγα - Κορυφάσιο
16. Pispitsa                                           Πισπίσα- Μυρσινοχώρι
17. Nace or Memi Aga                        Νάσα
18. Rotsi or Denmusarin                     Ρούτση
19. Papla or Mustafa Aga                  Άνω Παπούλια - Παπούλια
20. Other Papla or Aga                       Κάτω Παπούλια - Γλυφάδα
21. Kirmiti or Sefer Hoca                     Κρεμμύδια
22. Kukunare or Muslihuddin Efendi Κοκουνάρα
23. Iklina or Kurd Aga                         Ίκλαινα
24. Guli or Mehmed Aga                     του Γουλή τη ράχη
25. Rudiye or Kurd Ali Aga                Ροδιά
26. Melis or Dervis Kethuda               Μελίσσι
27. Yufiri or Besli                                   Γιοφύρι
28. Elyas Aga                                        Λέζαγα - Στενωσιά
29. Zaimzade                                          Μπαλοδημέικα
30. Avarnice or Haci Hasan                Αβαρνίτσα
31. Pile                                                     Πύλα
32. Arkadianu or Mufti                         
33. Deli Ahmed
34. Mucacu or Muslihuddin
35. Anavarin-i cedid                             Νιόκαστρο - Πύλος
36. Kurd Bey             
37. Tupcin                                              Κανόνια
38. Tursum                                             Δροσούνι
39. Lefku or Tavarne                            Ταβέρνα
40. Other Yufiri or Rum Baglari           Γιοφύρι
41. Usta Musli
42. Agurlice                                           Αγορέλιτσα - Αμπελόφυτο
43. Muzuste                                           Μουζούστα - Λεύκη
44. Ayanu
45. Tristena
46. Iskarminke                                        Σκάρμιγγα - Μεταμόρφωση
47. Miniaki or Ibsili Rake                      Μανιάκι - Ψηλή Ράχη
48. Istilianu                                             Στυλιανού - Στυλιανός
49. Virnice                                                Βερβίτσα - Πετράλωνα 


1716 (Ελαιόδεντρα)
1911 (Στρέμματα Ελιές, Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)


Δεν υπάρχουν σχόλια: