Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Αίτηση προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου για χαρακτηρισμό ως «Ιστορικού Διατηρητέου Νεωτέρου Μνημείου» του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων Μεσσηνίας (Αρχηγείο Εθνικής Αντίστασης Νότιας Μεσσηνίας 1941-44)

      Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της έρευνας σχετικά με την ιστορία του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων, η οποία θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες από την ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού ανθρωπιστικών επιστημών "Αρχαιολογία και Τέχνες" και φέρνει στο φως, για πρώτη φορά, σπάνια ιστορικά τεκμήρια και παράλληλα με την άμεση ανάγκη προστασίας και διάσωσης του ιστορικού κτηρίου, σε σύμφωνη γνώμη με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, προχωρήσαμε σε σύνταξη αίτησης και ειδικού φακέλου δικαιολογητικών που απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό ενός κτηρίου ως "ιστορικού διατηρητέου μνημείου".  Ο φάκελος συντάχθηκε με την βοήθεια της τεχνογνωσίας της Monumenta ( Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός για την προστασία της φυσικής και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου) και περιλαμβάνει τα εξής: Αίτηση, Περιγραφή κτηρίου, Ιστορική τεκμηρίωση, Αρχιτεκτονικό σχέδιο κτηρίου από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Τεχνική έκθεση υφιστάμενης κατάστασης, Σύντομο Ιστορικό από τα Γενικά Αρχεία Νομού Μεσσηνίας, Αεροφωτογραφία περιοχής κτηρίου και εξωτερικές φωτογραφικές αποτυπώσεις όλων των πλευρών του κτηρίου. Η αίτηση μαζί με τα εν λόγω δικαιολογητικά απεστάλη στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου στις 03.04.2017  (Αριθμ. Πρωτοκ. 1399).

ΑΙΤΗΣΗ

Θέμα: Υποβολή αιτήματος για χαρακτηρισμό ως «Διατηρητέου Νεωτέρου Μνημείου» του ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων Μεσσηνίας (Αρχηγείο Εθνικής Αντίστασης Νότιας Μεσσηνίας 1941-44)

Ημερομηνία: 03.04.2017

ΠΡΟΣ:

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου

Αξιότιμοι κύριοι,

      λαμβάνοντας υπόψη, τόσο το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Υπηρεσίας σας για την προστασία και την διάσωση της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, όσο και την άμεση ανάγκη διάσωσης ιστορικών κτηρίων που αποτελούν τοπόσημα της κάθε περιοχής, καθώς έχουν ταυτιστεί με σημαντικές στιγμές της τοπικής ιστορίας, θα θέλαμε να μελετήσετε την δυνατότητα χαρακτηρισμού ως «Νεωτέρου Διατηρητέου Μνημείου» του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων Μεσσηνίας.  Πρόκειται για ένα ιστορικό κτήριο, το οποίο ιδρύθηκε βάσει βασιλικού διατάγματος το 1921 και η κατασκευή του ανάγεται την διετία 1932-34.  Το κτίριο βρίσκεται επί της 12ης επαρχιακής οδού (Πύλος–Αγ. Ανδρέας), εντός των ορίων του ομώνυμου οικισμού.  Το Δημοτικό Σχολείο εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 1935 και τον Οκτώβριο του 1941, εν μέσω κατοχής, λόγω της γεωγραφικής θέσης του οικισμού, με απόφαση της επαρχιακής επιτροπής του ΕΑΜ Πυλίας, μετατράπηκε σε Αρχηγείο της Εθνικής Αντίστασης της Νότιας ΜεσσηνίαςΈτσι, για το χρονικό διάστημα 1941-44 αποτέλεσε το επίκεντρο των συμβουλίων των Διοικητικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αντίστασης, επιτελώντας ένα σημαντικό ιστορικό έργο στον αγώνα για την ελευθερία της χώρας.  Στα μεταπολεμικά χρόνια το σχολείο θα αποτελέσει και πάλι πηγής γνώσης για δεκάδες μαθητές, όμως τον Ιούνιο του 1970, μετά από αυτοψία επιτροπής τεχνικού ελέγχου, λόγω σημαντικής ρωγμής, κρίθηκε σκόπιμη η διακοπή λειτουργίας του.
      Σήμερα, στα πλαίσια της προσπάθειας διάσωσης και αξιοποίησης του ιστορικού κτηρίου της Μεσσηνίας, το Εικονικό Μουσείο Πολιτισμού Νότιας Μεσσηνίας (http://kato-minagia.blogspot.gr/) έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα με τίτλο «Καταγραφή και ανάδειξη Δημοτικών Σχολείων Νότιας Μεσσηνίας» με στόχο το σύνολο των ανευρεθέντων τεκμηρίων των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής να παρουσιαστούν σε  μελλοντική μόνιμη έκθεση στο ιστορικό κτήριο, ώστε να λειτουργήσει ως Μουσείο Σχολικού Πολιτισμού.  Αξίζει να σημειωθεί ότι το κτήριο συμμετείχε πρόσφατα σε φωτογραφικό διαγωνισμό ιστορικών κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Monumenta (οργανισμός για την προστασία της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ελλάδας), με τίτλο «Κτήρια σε κίνδυνο στην Ελλάδα», με στόχο την ευαισθητοποίηση των φορέων της πολιτείας για τη διάσωσή του. Στο πλαίσιο αυτό θα ακολουθήσει παρουσίαση των κτηρίων του διαγωνισμού σε έκθεση φωτογραφίας καθώς και συλλεκτική έκδοση με όλα τα ιστορικά κτήρια που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.  Ακόμη, η Μonumenta προτίθεται άμεσα να στείλει επιστολή σε όλους τους αρμόδιους φορείς, ζητώντας την διάσωση του ιστορικού κτηρίου, καθώς αποτελεί, όπως υποστηρίζει, ένα σημαντικό κτήριο αρχιτεκτονικής και ιστορικής πολιτιστικής κληρονομιάς της σημαντικής δεκαετίας του 1930.  Επίσης, στα πλαίσια των προσπαθειών διάσωσης του κτηρίου, έχει προταθεί προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου να λειτουργήσει πιλοτικά και ως Παρατηρητήριο Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Πόρων της περιοχής, ενταγμένο στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης κατασκευής του Μηναγιώτικου φράγματος, ώστε να αποτελέσει ένα πυλώνα αειφόρου διαχείρισης, ανάπτυξης και αποτελεσματικής διατήρησης της βιοποικιλότητας αυτής της ιδιαίτερης περιοχής.  Πιστεύοντας, ότι, η Υπηρεσία σας μελετώντας όλα αυτά τα σημαντικά ιστορικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία, θα προχωρήσει στον χαρακτηρισμό του ιστορικού κτηρίου ως «Διατηρητέου Νεωτέρου Μνημείου», ώστε, το ιστορικό κτήριο να προστατευθεί, αλλά και να διασφαλισθεί ότι η αποκατάσταση και η ανάδειξή του θα γίνει εντός των νομικών και επιστημονικών θεσμικών πλαισίων της Υπηρεσίας σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: