Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας, 1914

Δημοδιδάσκαλος Βασίλειος Σαρατσιώτης (Ιδιωτικό αρχείο)

Εφημερίδα: "Εμπρός", 07.09.1914

Δεν υπάρχουν σχόλια: